شرایط فعلی

پوشیده از ابر 47 درجه فارنهایت
SE 6 مایل در ساعت
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:45°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 44°
رطوبت: 87.2%
قابلیت دید: 22 مایل
خورشید غروب نکرده است
از تاریخ 22/07 01:00 am
مشاهده شده در Qaarsut Mittarfia (Uummannaq Lufthavn)
مشاهدات گذشته, Qaarsut Mittarfia (Uummannaq Lufthavn) >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 53°
کمینه: 40°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 57°
کمینه: 47°
امروز
ابری
بیشینه: 52°
کمینه: 44°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:47 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:10 am.