شرایط فعلی

16 درجه فارنهایت
N 7 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم:
رطوبت: 58.2%
قابلیت دید: 12 مایل
طلوع خورشید: 10:16 am
غروب خورشید: 04:01 pm
از تاریخ 19/10 10:00 pm
مشاهده شده در Mittarfik Qaanaaq
مشاهدات گذشته, Mittarfik Qaanaaq >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 14°
کمینه: 13°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 11°
کمینه:
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 15°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:53 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:00 pm.