شرایط فعلی

شفاف -1 درجه فارنهایت
E 6 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:-12°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: -6°
رطوبت: 75.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 02:08 am
غروب خورشید: 12:43 am
از تاریخ 23/04 11:56 pm
مشاهده شده در Thule A. B.
مشاهدات گذشته, Thule A. B. >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 15°
کمینه:
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه:
کمینه:
امروز
شفاف
بیشینه: 12°
کمینه: -1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:10 am.