شرایط فعلی

شفاف 7 درجه فارنهایت
NE 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:-1°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم:
رطوبت: 80.9%
قابلیت دید: 6 مایل
خورشید طلوع نکرده است
از تاریخ 07/12 09:56 pm
مشاهده شده در Thule A. B.
مشاهدات گذشته, Thule A. B. >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه:
کمینه: -5°
فردا
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه:
کمینه: -4°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 11°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:00 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:50 pm.