شرایط فعلی

پوشیده از ابر و رگبار برف 14 درجه فارنهایت
S 21 مایل در ساعت
پوشیده از ابر و رگبار برف
دمای مورد انتظار:-4°
بارومتر: 30.4 اینچ
نقطه شبنم:
رطوبت: 71.6%
طلوع خورشید: 06:47 am
غروب خورشید: 08:31 pm
از تاریخ 31/03 08:00 am
مشاهده شده در Sisimiut Mittarfia (Holsteinsborg Lufthavn)
مشاهدات گذشته, Sisimiut Mittarfia (Holsteinsborg Lufthavn) >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه:
کمینه:
فردا
غالباً شفاف
بیشینه:
کمینه: -7°
امروز
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه: 11°
کمینه: -5°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:07 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:30 am.