شرایط فعلی

56 درجه فارنهایت
NE 6 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:56°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 26°
رطوبت: 30.8%
قابلیت دید: 25 مایل
خورشید غروب نکرده است
از تاریخ 15/07 10:00 pm
مشاهده شده در Mittarfik Upernavik (Upernavik Lufthavn)
مشاهدات گذشته, Mittarfik Upernavik (Upernavik Lufthavn) >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 58°
کمینه: 44°
فردا
شفاف
بیشینه: 62°
کمینه: 50°
امروز
شفاف
بیشینه: 63°
کمینه: 51°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:20 pm.