Santa Ana

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

72 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 19/02 04:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 72°
บาโรมิเตอร์: 30.0 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 70°
ความชิ้น: 94.1%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:23 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:03 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:07 am. Next update estimated at 04:30 am.


Trivia

93° Longreach, ออสเตรเลีย
Bilibino, รัสเซีย -43°

91° Selwyn Snowfields, ออสเตรเลีย
Vstrechnyy, รัสเซีย -43°

N/A 89° Geikie Gorge National Park, ออสเตรเลีย
Hall Beach, แคนาดา -38°

87° Dinganen, ฟิลิปปินส์
Resolute, แคนาดา -31°

87° Taviran, ฟิลิปปินส์
Salluit, แคนาดา -29° N/A