شرایط فعلی

شفاف 64 درجه فارنهایت
N 22 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:64°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 55°
رطوبت: 71.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:49 am
غروب خورشید: 05:20 pm
از تاریخ 15/11 09:00 am
مشاهده شده در Tegucigalpa
مشاهدات گذشته, Tegucigalpa >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 72°
فردا
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 70°
امروز
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 71°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:09 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40 am.