Santa Cruz

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

66 หน่วย_ฟ.
N 11 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 22/03 02:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
เมฆมาก
รู้สึก_เหมือน: 66°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 57°
ความชิ้น: 72.7%
ทัศนวิสัย: 4 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:49 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:57 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:52 am. Next update estimated at 02:50 am.


Trivia

104° กาญจนบุรี, ประเทศไทย
Resolute, แคนาดา -26°

104° อำเภอ บ่อพลอย, ประเทศไทย
Qaarsut, กรีนแลนด์ -20°

102° อำเภอ แก่งคร้อ, ประเทศไทย
Savissivik, กรีนแลนด์ -20°

N/A 100° Tibooburra, ออสเตรเลีย
Siorapaluk, กรีนแลนด์ -14° N/A

N/A 99° Bourke, ออสเตรเลีย
Tasiusaq, กรีนแลนด์ -13° N/A