เตกูซิกัลปา

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

72 หน่วย_ฟ.
N 14 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 26/03 09:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 72°
บาโรมิเตอร์: 30.0 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 59°
ความชิ้น: 62.9%
ทัศนวิสัย: 2 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:49 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:00 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 08:51 am. Next update estimated at 09:30 am.


Trivia

90° Amarnāth, อินเดีย
Grise Fiord, แคนาดา -15°

90° Shāhāpur, อินเดีย
Kangiqsualujjuaq, แคนาดา -6°

90° Ulhāsnagar, อินเดีย
Schefferville, แคนาดา -6°

90° Vāda, อินเดีย
Cambridge Bay, แคนาดา -2°

85° Keshod, อินเดีย
Kangirsuk, แคนาดา -2°