شرایط فعلی

شفاف 61 درجه فارنهایت
W 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:61°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 59°
رطوبت: 93.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:15 am
غروب خورشید: 08:38 pm
از تاریخ 22/07 04:45 am
مشاهده شده در Győr-Pér International Airport
مشاهدات گذشته, Győr-Pér International Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
پوشیده از ابر
بیشینه: 91°
کمینه: 68°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 90°
کمینه: 66°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 87°
کمینه: 68°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:30 am.