شرایط فعلی

شفاف 43 درجه فارنهایت
NE 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:37°
بارومتر: 29.3 اینچ
نقطه شبنم: 27°
رطوبت: 50.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 09:02 am
غروب خورشید: 06:23 pm
از تاریخ 22/02 10:00 am
مشاهده شده در Reykjavik
مشاهدات گذشته, Reykjavik >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
ابری و رگبار
بیشینه: 44°
کمینه: 39°
فردا
پوشیده از ابر و باران
بیشینه: 44°
کمینه: 36°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 49°
کمینه: 38°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:24 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:40 am.