شرایط فعلی

پوشیده از ابر +4 درجه سانتی گراد
S 5 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر
بارومتر: 1009.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -5°
رطوبت: 49.4%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:28 am
غروب خورشید: 08:05 pm
از تاریخ 31/03 11:00 pm
مشاهده شده در Akureyri
مشاهدات گذشته, Akureyri >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه:
کمینه: -5°
فردا
تا قمستی ابری و رگبار برف
بیشینه: +2°
کمینه: -4°
امروز
پوشیده از ابر و رگبار
بیشینه: +10°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:07 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:10 am.