สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-2 หน่วย_ซ.
SW 7 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 07/04 09:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: -8°
บาโรมิเตอร์: 1001.3 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -6°
ความชิ้น: 69.4%
ทัศนวิสัย: 60 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:44 am
ดวงอาทิตย์ตก: 08:22 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 12:29 am. Next update estimated at 01:00 am.


Trivia

+34° Ad Dindar, ซูดาน
Gjoa Haven, แคนาดา -18°

+34° Aroma, ซูดาน
Atqasuk, สหรัฐอเมริกา -17°

+34° Kinānah, ซูดาน
Hall Beach, แคนาดา -17°

+34° Wad Madanī, ซูดาน
Baker Lake, แคนาดา -14°

+24° Chauk, พม่า
Noorvik, สหรัฐอเมริกา -11°