Manāli

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+10 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 25/01 11:30 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: +10°
จุดน้ำค้าง: +8°
ความชิ้น: 85%
ทัศนวิสัย: 2 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:19 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:48 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 12:29 am. Next update estimated at 01:30 am.


Trivia

+30° Karratha, ออสเตรเลีย
Sarylakh, รัสเซีย -56°

N/A +29° Roebourne, ออสเตรเลีย
Batagay, รัสเซีย -54°

+23° Ayers Rock, ออสเตรเลีย
Ese-Khayya, รัสเซีย -54°

+23° Uluru-Kata Tjuta National Park, ออสเตรเลีย
Khandyga, รัสเซีย -51°

N/A +21° Forbes, ออสเตรเลีย
Kangalassy, รัสเซีย -47°