شرایط فعلی

شفاف 91 درجه فارنهایت
W 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:91°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 76°
رطوبت: 61.1%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:29 am
غروب خورشید: 06:46 pm
از تاریخ 01/04 11:30 am
مشاهده شده در Goa / Panjim
مشاهدات گذشته, Goa / Panjim >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 72°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 72°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 72°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:07 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:50 pm.