شرایط فعلی

شفاف +33 درجه سانتی گراد
SW 2 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+33°
بارومتر: 1011.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +16°
رطوبت: 36.1%
قابلیت دید: 6 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:59 am
غروب خورشید: 06:02 pm
از تاریخ 21/11 03:30 pm
مشاهده شده در Rajkot
مشاهدات گذشته, Rajkot >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: +35°
کمینه: +20°
فردا
شفاف
بیشینه: +36°
کمینه: +20°
امروز
ابری
بیشینه: +35°
کمینه: +18°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:28 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:10 pm.