شرایط فعلی

شفاف +32 درجه سانتی گراد
NE 7 کیلومتر در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:+32°
بارومتر: 1014.6 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +11°
رطوبت: 27.3%
قابلیت دید: 4 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:13
غروب خورشید: 18:41
از تاریخ 17/02 14:30
مشاهده شده در Bhaunagar
مشاهدات گذشته, Bhaunagar >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: +40°
کمینه: +19°
فردا
شفاف
بیشینه: +38°
کمینه: +19°
امروز
شفاف
بیشینه: +37°
کمینه: +19°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 15:33. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 16:10.