شرایط فعلی

شفاف 91 درجه فارنهایت
N 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:91°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 68°
رطوبت: 46.7%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:38 am
غروب خورشید: 06:18 pm
از تاریخ 15/10 11:30 am
مشاهده شده در Bhaunagar
مشاهدات گذشته, Bhaunagar >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 75°
فردا
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 75°
امروز
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 75°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:20 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:40 pm.