شرایط فعلی

شفاف 100 درجه فارنهایت
NE 6 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:100°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 61°
رطوبت: 28.3%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:15 am
غروب خورشید: 07:06 pm
از تاریخ 26/04 11:30 am
مشاهده شده در Bhaunagar
مشاهدات گذشته, Bhaunagar >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 118°
کمینه: 82°
فردا
شفاف
بیشینه: 117°
کمینه: 87°
امروز
شفاف
بیشینه: 116°
کمینه: 86°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:21 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:20 pm.