Dhola

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+32 หน่วย_ซ.
S 13 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 22/07 19:30
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +42°
บาโรมิเตอร์: 998.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +27°
ความชิ้น: 75%
ทัศนวิสัย: 3 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:11
ดวงอาทิตย์ตก: 19:27

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 19:49. Next update estimated at 20:30.


Trivia

+33° Parker, สหรัฐอเมริกา
Young, ออสเตรเลีย +0°

+32° Mesquite Creek, สหรัฐอเมริกา
Caviahue, อาร์เจนตินา +3°

+32° Mohave Valley, สหรัฐอเมริกา
Mudgee, ออสเตรเลีย +4°

+31° Poston, สหรัฐอเมริกา
Thredbo Alpine Resort, ออสเตรเลีย +4° N/A

+29° Indio, สหรัฐอเมริกา
Cooma, ออสเตรเลีย +7°