شرایط فعلی

شفاف 90 درجه فارنهایت
W 16 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:90°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 64°
رطوبت: 41.8%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:22 am
غروب خورشید: 07:10 pm
از تاریخ 24/04 08:30 pm
مشاهده شده در Rajkot
مشاهدات گذشته, Rajkot >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 114°
کمینه: 79°
فردا
شفاف
بیشینه: 111°
کمینه: 75°
امروز
شفاف
بیشینه: 109°
کمینه: 73°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:40 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:00 am.