شرایط فعلی

شفاف 85 درجه فارنهایت
E 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:85°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 67°
رطوبت: 55.6%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:39 am
غروب خورشید: 06:20 pm
از تاریخ 14/10 08:30 pm
مشاهده شده در Rajkot
مشاهدات گذشته, Rajkot >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 75°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 74°
امروز
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 75°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:20 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:50 pm.