شرایط فعلی

شفاف 84 درجه فارنهایت
W 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:84°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 57°
رطوبت: 40.1%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:20 am
غروب خورشید: 07:04 pm
از تاریخ 20/04 08:30 am
مشاهده شده در Bhaunagar
مشاهدات گذشته, Bhaunagar >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 112°
کمینه: 78°
فردا
شفاف
بیشینه: 110°
کمینه: 75°
امروز
شفاف
بیشینه: 108°
کمینه: 75°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:20 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:00 pm.