شرایط فعلی

شفاف +20 درجه سانتی گراد
W 9 کیلومتر در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:+20°
بارومتر: 1012.3 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +12°
رطوبت: 60.3%
قابلیت دید: 4 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:12
غروب خورشید: 18:04
از تاریخ 11/12 23:30
مشاهده شده در Rajkot
مشاهدات گذشته, Rajkot >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: +30°
کمینه: +14°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +31°
کمینه: +14°
امروز
شفاف
بیشینه: +32°
کمینه: +16°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 00:30. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 00:50.