شرایط فعلی

شفاف +31 درجه سانتی گراد
W 22 کیلومتر در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:+31°
بارومتر: 1012.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +17°
رطوبت: 43.1%
قابلیت دید: 6 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:12
غروب خورشید: 18:44
از تاریخ 20/02 17:30
مشاهده شده در Rajkot
مشاهدات گذشته, Rajkot >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: +36°
کمینه: +19°
فردا
شفاف
بیشینه: +36°
کمینه: +18°
امروز
شفاف
بیشینه: +38°
کمینه: +17°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 18:36. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 19:00.