شرایط فعلی

شفاف 95 درجه فارنهایت
W 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:95°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 58°
رطوبت: 29.2%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:19 am
غروب خورشید: 07:07 pm
از تاریخ 24/04 11:30 am
مشاهده شده در Rajkot
مشاهدات گذشته, Rajkot >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 115°
کمینه: 81°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 113°
کمینه: 79°
امروز
شفاف
بیشینه: 111°
کمینه: 77°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:20 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:40 pm.