شرایط فعلی

شفاف 80 درجه فارنهایت
E 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:80°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 67°
رطوبت: 63.9%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:41 am
غروب خورشید: 06:18 pm
از تاریخ 17/10 11:30 pm
مشاهده شده در Rajkot
مشاهدات گذشته, Rajkot >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
ابری
بیشینه: 94°
کمینه: 75°
فردا
ابری
بیشینه: 92°
کمینه: 78°
امروز
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 73°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:19 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:40 am.