شرایط فعلی

شفاف 72 درجه فارنهایت
W 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:72°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 66°
رطوبت: 83.1%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 06:49 am
غروب خورشید: 06:55 pm
از تاریخ 20/03 08:30 am
مشاهده شده در Rajkot
مشاهدات گذشته, Rajkot >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 68°
فردا
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 66°
امروز
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 61°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:21 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:00 am.