شرایط فعلی

شفاف +15 درجه سانتی گراد
NE 3 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+15°
بارومتر: 1017.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +6°
رطوبت: 54.5%
قابلیت دید: 4 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:15 am
غروب خورشید: 06:04 pm
از تاریخ 16/12 02:30 am
مشاهده شده در Rajkot
مشاهدات گذشته, Rajkot >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: +29°
کمینه: +14°
فردا
شفاف
بیشینه: +28°
کمینه: +14°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: +28°
کمینه: +14°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:28 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:00 am.