شرایط فعلی

شفاف 86 درجه فارنهایت
W 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:86°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 70°
رطوبت: 58.6%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 06:17 am
غروب خورشید: 07:08 pm
از تاریخ 26/04 09:30 am
مشاهده شده در Rajkot
مشاهدات گذشته, Rajkot >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 116°
کمینه: 81°
فردا
شفاف
بیشینه: 115°
کمینه: 87°
امروز
شفاف
بیشینه: 115°
کمینه: 84°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:45 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:30 am.