شرایط فعلی

شفاف 93 درجه فارنهایت
SE 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:93°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 70°
رطوبت: 46.7%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 06:01 am
غروب خورشید: 07:15 pm
از تاریخ 19/05 07:30 pm
مشاهده شده در Bhaunagar
مشاهدات گذشته, Bhaunagar >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 116°
کمینه: 84°
فردا
شفاف
بیشینه: 116°
کمینه: 83°
امروز
شفاف
بیشینه: 113°
کمینه: 82°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:19 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:10 am.