شرایط فعلی

شفاف 91 درجه فارنهایت
SW 8 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:91°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 50°
رطوبت: 24.4%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:17 am
غروب خورشید: 07:05 pm
از تاریخ 22/04 09:00 pm
مشاهده شده در Bhaunagar
مشاهدات گذشته, Bhaunagar >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 116°
کمینه: 84°
فردا
شفاف
بیشینه: 115°
کمینه: 82°
امروز
شفاف
بیشینه: 113°
کمینه: 81°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:21 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:50 am.