شرایط فعلی

شفاف 82 درجه فارنهایت
SE 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:82°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 39°
رطوبت: 21.5%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 07:12 am
غروب خورشید: 06:41 pm
از تاریخ 18/02 07:30 pm
مشاهده شده در Bhaunagar
مشاهدات گذشته, Bhaunagar >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 104°
کمینه: 66°
فردا
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 63°
امروز
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 62°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:35 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:00 pm.