Valabhīpur

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+21 หน่วย_ซ.
W 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 11/12 09:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +22°
บาโรมิเตอร์: 1014.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +13°
ความชิ้น: 60.2%
ทัศนวิสัย: 1 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:10 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:00 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 08:29 am. Next update estimated at 09:40 am.


Trivia

+42° Cloncurry, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -45°

+42° Quilpie, ออสเตรเลีย
Batagay, รัสเซีย -44°

N/A +40° Blackall, ออสเตรเลีย
Kangalassy, รัสเซีย -39°

+40° Longreach, ออสเตรเลีย
Solnechnyy, รัสเซีย -39°

N/A +38° Port Hedland, ออสเตรเลีย
Ust'-Maya, รัสเซีย -38°