شرایط فعلی

شفاف 90 درجه فارنهایت
E 13 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:90°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 54°
رطوبت: 29.5%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 06:45 am
غروب خورشید: 06:53 pm
از تاریخ 21/03 04:30 pm
مشاهده شده در Bhaunagar
مشاهدات گذشته, Bhaunagar >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 104°
کمینه: 73°
فردا
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 71°
امروز
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 70°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:20 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:30 pm.