شرایط فعلی

شفاف +25 درجه سانتی گراد
شفاف
دمای مورد انتظار:+25°
بارومتر: 1009.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +12°
رطوبت: 44.3%
قابلیت دید: 3 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:57 am
غروب خورشید: 06:42 pm
از تاریخ 28/02 06:00 am
مشاهده شده در Bombay / Santacruz
مشاهدات گذشته, Bombay / Santacruz >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: +37°
کمینه: +15°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +38°
کمینه: +16°
امروز
شفاف
بیشینه: +39°
کمینه: +18°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:32 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:50 am.