شرایط فعلی

شفاف +26 درجه سانتی گراد
شفاف
دمای مورد انتظار:+26°
بارومتر: 1013.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +20°
رطوبت: 69.5%
قابلیت دید: 2 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:48
غروب خورشید: 17:57
از تاریخ 22/11 07:00
مشاهده شده در Bombay / Santacruz
مشاهدات گذشته, Bombay / Santacruz >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: +36°
کمینه: +20°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +36°
کمینه: +21°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +36°
کمینه: +21°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:30. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:40.