شرایط فعلی

شفاف 82 درجه فارنهایت
N 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:82°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 48°
رطوبت: 30.4%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 07:04 am
غروب خورشید: 06:38 pm
از تاریخ 18/02 10:30 am
مشاهده شده در Bombay / Santacruz
مشاهدات گذشته, Bombay / Santacruz >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 104°
کمینه: 66°
فردا
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 61°
امروز
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 60°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:38 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:30 am.