Amarnāth

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+29 หน่วย_ซ.
SW 20 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 18/02 15:00
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +29°
บาโรมิเตอร์: 1009.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +11°
ความชิ้น: 32.8%
ทัศนวิสัย: 4 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:04
ดวงอาทิตย์ตก: 18:38

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 14:38. Next update estimated at 15:40.


Trivia

+41° Ayers Rock, ออสเตรเลีย
Predporozhnyy, รัสเซีย -48°

+29° Badlapur, อินเดีย
Sarylakh, รัสเซีย -46°

+29° Kalyān, อินเดีย
Artyk, รัสเซีย -44°

+29° Ulhāsnagar, อินเดีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -41°

+29° Vasind, อินเดีย
Oymyakon, รัสเซีย -40°