شرایط فعلی

غالباً شفاف 88 درجه فارنهایت
W 2 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:88°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 59°
رطوبت: 37.9%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 06:06 am
غروب خورشید: 06:48 pm
از تاریخ 20/04 11:30 pm
مشاهده شده در Aurangabad Chikalthan Aerodrome
مشاهدات گذشته, Aurangabad Chikalthan Aerodrome >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 76°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 104°
کمینه: 80°
امروز
شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 78°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:36 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:30 am.