شرایط فعلی

شفاف 86 درجه فارنهایت
N 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:86°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 63°
رطوبت: 45.6%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:56 am
غروب خورشید: 05:58 pm
از تاریخ 06/12 09:30 pm
مشاهده شده در Bombay / Santacruz
مشاهدات گذشته, Bombay / Santacruz >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 68°
فردا
شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 67°
امروز
ابری
بیشینه: 95°
کمینه: 69°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:30 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:20 pm.