شرایط فعلی

شفاف 82 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:82°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 75°
رطوبت: 78.9%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:14 am
غروب خورشید: 06:56 pm
از تاریخ 23/04 03:30 am
مشاهده شده در Bombay / Santacruz
مشاهدات گذشته, Bombay / Santacruz >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 114°
کمینه: 82°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 112°
کمینه: 80°
امروز
شفاف
بیشینه: 112°
کمینه: 78°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:21 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:30 am.