شرایط فعلی

شفاف 72 درجه فارنهایت
NE 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:72°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 52°
رطوبت: 49.6%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 07:03 am
غروب خورشید: 06:38 pm
از تاریخ 19/02 06:30 am
مشاهده شده در Bombay / Santacruz
مشاهدات گذشته, Bombay / Santacruz >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 67°
فردا
شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 67°
امروز
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 63°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:35 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:10 am.