شرایط فعلی

شفاف +34 درجه سانتی گراد
W 5 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+34°
بارومتر: 1011.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +14°
رطوبت: 30%
قابلیت دید: 5 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:01 am
غروب خورشید: 06:40 pm
از تاریخ 23/02 03:30 pm
مشاهده شده در Bombay / Santacruz
مشاهدات گذشته, Bombay / Santacruz >

وضع هوا در 3 روز

سه‌شنبه
شفاف
بیشینه: +39°
کمینه: +20°
فردا
شفاف
بیشینه: +41°
کمینه: +19°
امروز
شفاف
بیشینه: +41°
کمینه: +18°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:37 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:10 pm.