شرایط فعلی

شفاف 61 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:61°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 55°
رطوبت: 80.3%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:51 am
غروب خورشید: 05:44 pm
از تاریخ 14/12 02:30 am
مشاهده شده در Akola
مشاهدات گذشته, Akola >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 81°
کمینه: 54°
فردا
شفاف
بیشینه: 82°
کمینه: 54°
امروز
شفاف
بیشینه: 83°
کمینه: 55°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:35 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:00 am.