شرایط فعلی

شفاف 85 درجه فارنهایت
NE 1 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:85°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 48°
رطوبت: 27.8%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:27 am
غروب خورشید: 06:34 pm
از تاریخ 20/03 11:30 pm
مشاهده شده در Akola
مشاهدات گذشته, Akola >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 71°
فردا
شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 69°
امروز
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 73°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:20 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:30 am.