Khāmgaon

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

73 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 28/01 08:30 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 73°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 62°
ความชิ้น: 68%
ทัศนวิสัย: 2 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:01 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:11 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:33 pm. Next update estimated at 11:40 pm.


Trivia

100° Bethanie, นามิเบีย
Sarylakh, รัสเซีย -62°

100° Keetmanshoop, นามิเบีย
Prudhoe Bay, สหรัฐอเมริกา -40°

100° Mariental, นามิเบีย
Atqasuk, สหรัฐอเมริกา -26°

92° Kalgoorlie, ออสเตรเลีย
Kholodnyy, รัสเซีย -23°

84° Wanlaweyn, ประเทศโซมาเลีย
Kobuk, สหรัฐอเมริกา -18°