Khāmgaon

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

78 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 21/07 11:30 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 79°
บาโรมิเตอร์: 29.6 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 76°
ความชิ้น: 94.8%
ทัศนวิสัย: 2 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:53 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:06 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 12:40 am. Next update estimated at 01:20 am.


Trivia

115° Debila, แอลจีเรีย
El Calafate, อาร์เจนตินา °

111° Megarine, แอลจีเรีย
Torres Del Paine, ชิลี °

111° Touggourt, แอลจีเรีย
McMurdo Station, Antarctica

110° Oumache, แอลจีเรีย
Goulburn, ออสเตรเลีย 18°

109° Tozeur, ตูนิเซีย
Bathurst, ออสเตรเลีย 24°