Khāmgaon

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+29 หน่วย_ซ.
NE 1 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 26/03 11:30 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +29°
บาโรมิเตอร์: 1011.3 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +5°
ความชิ้น: 21.7%
ทัศนวิสัย: 4 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:22 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:36 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:21 pm. Next update estimated at 12:30 am.


Trivia

+31° Vāda, อินเดีย
Resolute, แคนาดา -28°

+30° Amarnāth, อินเดีย
Grise Fiord, แคนาดา -24°

+30° Murbād, อินเดีย
Taloyoak, แคนาดา -21°

+26° Keshod, อินเดีย
Labrador City, แคนาดา -18°

+25° Jawhār, อินเดีย
Kuujjuaq, แคนาดา -16°