شرایط فعلی

شفاف 86 درجه فارنهایت
W 6 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:86°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 75°
رطوبت: 70.3%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:12 am
غروب خورشید: 06:56 pm
از تاریخ 25/04 10:30 pm
مشاهده شده در Bombay / Santacruz
مشاهدات گذشته, Bombay / Santacruz >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 121°
کمینه: 81°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 118°
کمینه: 82°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 113°
کمینه: 79°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:21 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:30 pm.