شرایط فعلی

شفاف 86 درجه فارنهایت
N 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:86°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 70°
رطوبت: 58.6%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:56 am
غروب خورشید: 05:58 pm
از تاریخ 05/12 07:30 pm
مشاهده شده در Bombay / Santacruz
مشاهدات گذشته, Bombay / Santacruz >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 69°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 96°
کمینه: 70°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 88°
کمینه: 76°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:29 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:20 pm.