شرایط فعلی

شفاف +27 درجه سانتی گراد
W 4 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+27°
بارومتر: 1013.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +20°
رطوبت: 65.6%
قابلیت دید: 4 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:02 am
غروب خورشید: 06:00 pm
از تاریخ 13/12 07:00 pm
مشاهده شده در Bombay / Santacruz
مشاهدات گذشته, Bombay / Santacruz >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: +34°
کمینه: +17°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +34°
کمینه: +18°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +32°
کمینه: +16°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:29 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:00 pm.