شرایط فعلی

شفاف +30 درجه سانتی گراد
NW 3 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+30°
بارومتر: 1009.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +24°
رطوبت: 70.3%
قابلیت دید: 4 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:13 am
غروب خورشید: 06:57 pm
از تاریخ 24/04 09:30 pm
مشاهده شده در Bombay / Santacruz
مشاهدات گذشته, Bombay / Santacruz >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: +48°
کمینه: +27°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +46°
کمینه: +25°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +45°
کمینه: +25°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:22 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:30 pm.