شرایط فعلی

شفاف 99 درجه فارنهایت
W 13 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:99°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 59°
رطوبت: 27.2%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 06:37 am
غروب خورشید: 06:49 pm
از تاریخ 25/03 04:30 pm
مشاهده شده در Bombay / Santacruz
مشاهدات گذشته, Bombay / Santacruz >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 113°
کمینه: 64°
فردا
شفاف
بیشینه: 113°
کمینه: 67°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 114°
کمینه: 71°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:23 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:20 pm.