شرایط فعلی

غالباً شفاف 93 درجه فارنهایت
SW 15 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:93°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 79°
رطوبت: 63.2%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 06:00 am
غروب خورشید: 07:06 pm
از تاریخ 20/05 12:00 pm
مشاهده شده در Bombay / Santacruz
مشاهدات گذشته, Bombay / Santacruz >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 110°
کمینه: 79°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 114°
کمینه: 79°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 114°
کمینه: 78°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:19 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:30 pm.