شرایط فعلی

شفاف 75 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:75°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 59°
رطوبت: 57.1%
قابلیت دید: 1 مایل
طلوع خورشید: 07:03 am
غروب خورشید: 06:38 pm
از تاریخ 20/02 08:00 am
مشاهده شده در Bombay / Santacruz
مشاهدات گذشته, Bombay / Santacruz >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 104°
کمینه: 64°
فردا
شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 62°
امروز
شفاف
بیشینه: 106°
کمینه: 64°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:35 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:00 am.