شرایط فعلی

شفاف 84 درجه فارنهایت
NE 3 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:84°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 68°
رطوبت: 58.3%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:56 am
غروب خورشید: 05:57 pm
از تاریخ 05/12 10:30 pm
مشاهده شده در Bombay / Santacruz
مشاهدات گذشته, Bombay / Santacruz >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 70°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 97°
کمینه: 72°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 87°
کمینه: 76°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:31 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:00 pm.