شرایط فعلی

شفاف 100 درجه فارنهایت
N 3 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:100°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 66°
رطوبت: 32.5%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 05:27 am
غروب خورشید: 06:23 pm
از تاریخ 24/04 05:30 pm
مشاهده شده در Varanasi / Babatpur
مشاهدات گذشته, Varanasi / Babatpur >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 114°
کمینه: 82°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 110°
کمینه: 84°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 106°
کمینه: 79°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:31 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:50 pm.