شرایط فعلی

شفاف +35 درجه سانتی گراد
E 1 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+35°
بارومتر: 1004.7 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +20°
رطوبت: 41.8%
قابلیت دید: 2 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:47 am
غروب خورشید: 06:51 pm
از تاریخ 24/04 08:30 pm
مشاهده شده در New Delhi / Safdarjung
مشاهدات گذشته, New Delhi / Safdarjung >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: +41°
کمینه: +24°
فردا
شفاف
بیشینه: +42°
کمینه: +25°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +41°
کمینه: +25°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:26 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40 pm.