شرایط فعلی

شفاف 73 درجه فارنهایت
شفاف
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 61°
رطوبت: 64.7%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:53 am
غروب خورشید: 06:16 pm
از تاریخ 22/02 03:30 pm
مشاهده شده در New Delhi / Safdarjung
مشاهدات گذشته, New Delhi / Safdarjung >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 75°
کمینه: 53°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 76°
کمینه: 55°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 77°
کمینه: 53°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:54 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:20 pm.