شرایط فعلی

شفاف 83 درجه فارنهایت
E 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:83°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 74°
رطوبت: 74.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:07 am
غروب خورشید: 05:26 pm
از تاریخ 23/10 01:00 am
مشاهده شده در Surabaya / Perak
مشاهدات گذشته, Surabaya / Perak >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 103°
کمینه: 78°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 75°
امروز
ابری
بیشینه: 106°
کمینه: 76°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:50 am.